Wondzorg

Onder wondzorg verstaan we de behandeling van verschillende wondtypes die een diverse voorgeschiedenis kunnen hebben. Het kan immers gaan over een wonde die rechtstreeks ontstaat door een ingreep of een ongeval, maar het kan ook een wonde betreffen die indirect ontstaat door een ziekte of aandoening. De wondzorg kan dan ook heel eenvoudig zijn zoals het verwijderen van draadjes tot een zeer complexe wondzorg die een langdurige behandeling en opvolging vergt. Ons team heeft een enorme ervaring en competentie inzake wondzorg in huis door de voortdurende scholing en onze jarenlange ervaring op dit vlak.

Patiënten worden tegenwoordig veel sneller ontslagen uit het ziekenhuis na een ingreep waardoor er moet vertrouwt kunnen worden op de competentie van de thuisverpleegkundige om de verdere verzorging op zich te nemen zoals:

  • dagelijkse verbandwissel
  • aanbrengen (geneeskrachtige) zalf
  • verwijderen hechtingen en/of nietjes
  • vervangen en/of verwijderen van redon
  • verzorgen van externe fixatie van een breuk

Een doorligwonde (decubitus) ontstaat door het afsterven van weefsel omwille van schuif-, wrijf- of drukkracht of de combinatie ervan op het weefsel. Factoren die dit in de hand kunnen werken zijn:

  • een verminderde mobiliteit (bedlegerig)
  • slechte doorbloeding
  • hoog gewicht
  • medicatiegebruik
  • een minder goede voedingstoestand

Meestal ontstaan dergelijke wonden op plaatsen zoals hielen, stuit, ellebogen, achterhoofd en heupen. We kunnen naast de wondzorg ook ondersteuning bieden met advies hoe doorligwonden te voorkomen via bijvoorbeeld gezonde voeding, aangepaste hulpmiddelen, wisselhouding enz.

Een brandwonde kan ontstaan nadat de huid in contact kwam met hitte en dit gedurende een bepaalde tijd en boven een bepaalde kritische temperatuur. Maar het kan ook doordat de huid in contact kwam met hete gassen, vloeistoffen of andere materialen. Ook door straling (zonnebrand of bij radiotherapie) of door wrijving omwille van het schuren over het wegdek na een val bijvoorbeeld, kunnen brandwonden ontstaan. Zelfs extreme koude heeft hetzelfde effect op de huid als hitte en dit wordt dan soms ook een vrieswond genoemd. Een juiste verzorging van brandwonden is essentieel voor een goede wondheling. Samen met jouw arts zal ons team de aangepaste verzorging uitvoeren met het meest aangewezen wondzorg materiaal.

Ten gevolge van de behandeling van een tumor via chirurgie, radiotherapie en/of chemo kan er een oncologische wonde ontstaan. De verzorging van een oncologische wonde vergt een unieke aanpak, ons team zal in samenspraak met de oncoloog de gepaste procedure van verzorging opstellen. We nemen ook de tijd om te luisteren naar je verhaal en ondersteunen en begeleiden jou en je familie tijdens je ziekte.

Negatieve druk therapie of ook vacuümtherapie (VAC) genoemd is een actieve wondbehandelingsmethode bij wondinfecties waarbij er een vacuüm wordt gecreëerd in het wondgebied d.m.v. een pomp die via een katheter hier aan is verbonden. Op deze wijze wordt onder andere de doorbloeding lokaal verbeterd met als uiteindelijk doel een (snellere) genezing van de wond te bewerkstelligen. Tevens worden de wondranden door het vacuüm naar elkaar toegetrokken en wordt er nieuw weefsel gevormd waardoor de wond dichtgroeit. Het wordt dus aangewend bij complexe wonden die moeilijk genezen. We staan in voor de verbandwissel, volgen de heling van de wonde op en rapporteren aan de behandelende arts.

Een ulcus is een ontsteking aan het lichaamsoppervlak waarbij necrotisch weefsel wordt afgestoten. Dergelijke wonde ontstaat door een verstoorde terugvloei van het bloed van de onderste ledematen naar het hart. De oorzaak kan schuilen in slecht werkende kleppen en/of verminderde spierwerking of zelfs een trombose maar er zijn nog veel meer oorzaken van allerlei pluimage die aan de grondslag kunnen liggen. Onbehandeld kunnen huidzweren leiden tot immobiliteit maar ook levensbedreigende secundaire infecties enz.

Ons team kan door naast de wondzorg op zich te nemen ook helpen bij de preventie ervan. Dit in de vorm van de toepassing van compressietherapie (zwachtels of steunkousen) wat steeds gebeurt in overleg met uw arts. Ook als er al een wonde ontstaan is (veneuze ulcus) is het belangrijk dat de compressietherapie wordt verder gezet om een betere wondheling te verkrijgen. De wondheling verloopt immers bij deze problematiek heel specifiek en complex. In overleg met de behandelende arts zal een wondbehandeling opgemaakt worden en van tijd tot tijd geëvalueerd en bijgestuurd worden.

Bij de heling van sommige wonden mag deze wonde zich niet te snel sluiten. Dit wordt door middel van het inbrengen van een wiek in de wondholte dan vermeden waardoor de opgroei van uit de diepte wordt gestimuleerd. We reinigen en ontsmetten de wonde en plaatsen de wiek en volgen door peiling de evolutie van de wondheling op.