Subcutane en intraveneuze perfusie

Is het toedienen van vocht en medicatie in het onderhuids bindweefsel en dit met behulp van een naald. Hieraan kan indien nodig ook een pomp gekoppeld worden.

Ons team kan de subcutane perfusie aanbrengen, en het debiet instellen maar ook voorts de dagelijks observatie en evaluatie op zich nemen.

Infuustherapie is een complexe en gespecialiseerde zorg. Wanneer het niet mogelijk is om vocht of een specifiek geneesmiddel op een natuurlijke wijze toe te dienen, is het mogelijk om dit via een infuus toegediend te krijgen in de thuissituatie.

Bij subcutane en intraveneuze perfusie kan indien nodig een pomp gekoppeld worden zodat een continue toediening van de medicatie mogelijk wordt. De medicatie wordt dan opgenomen in het bloed en verspreid over het ganse lichaam. Deze techniek wordt vaak gebruikt voor pijnbestrijding zoals bij morfine toediening (= pijnpomp).

Ons team is opgeleid om diverse types pompen te bedienen en te configureren.