Psychiatrische zorg

Wij bieden naast fysieke zorg ook ondersteuning aan mensen met psychische problemen. Ons team helpt dan bijvoorbeeld om de patiënt meer structuur te geven doorheen zijn dagdagelijkse activiteiten. Ook bij het klaarzetten van de medicatie en voorts het toezicht houden op een correcte inname ervan is een rol voor ons weg gelegd. We observeren de patiënt en herkennen in een vroeg stadium problemen zodat we tijdig kunnen rapporteren aan arts en familie of doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp.