Palliatieve zorg

Jammer genoeg kan de geneeskunde niet voor elke ziekte genezing brengen. Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten die niet langer kunnen geholpen worden met een op genezing gerichte behandeling. Deze zorg is gericht op het onder controle krijgen en houden van pijn en andere ongemakken. Ze heeft even goed aandacht voor wat ongeneeslijk ziek zijn ook psychologisch teweeg brengt of sociaal, binnen gezin en directe omgeving. Het doel van palliatieve zorg is dus niet meer om de patiënt te genezen, dat kan niet meer. Het doel is wel om de patiënt én zijn omgeving de hoogst mogelijke levenskwaliteit te bieden in het laatste deel van het leven. Aanvullend op de gewone zorgverlening kan ons team bijkomende zorgtaken opnemen in het kader van palliatieve zorg. Daardoor kunnen we meerdere keren per dag aan huis komen om zo een meer intensieve zorgondersteuning te bieden.