Luchtwegen

Ook voor zorg en ondersteuning bij behandelingen aan de luchtwegen kan je terecht bij ons. Wij ondersteunen jou en/of de mensen uit je omgeving die de zorg voor jou opnemen.

Zuurstoftherapie is perfect mogelijk in je vertrouwde thuisomgeving, bijvoorbeeld via een neusbril of een masker. Ons team kan u hierbij helpen door het debiet te regelen maar ook door je aan te leren hoe je het toestel zelfstandig op de juiste manier gebruikt. We geven de nodige ondersteuning en zorg om het jou zo comfortabel mogelijk te maken.

Inhalatietherapie is het inademen van medicatie en wordt vaak gebruikt als behandeling voor longaandoeningen zoals astma of COPD.

Er zijn drie types inhalatiesystemen:

  • een vernevelaar of aerosol: dit is een elektrisch toestel dat geneesmiddelen vernevelt zodat die via een mondmasker kunnen worden ingeademd. Ons team maakt de aerosol klaar en ondersteunt je in het leerproces om dit zelfstandig uit te voeren.
  • de (dosis)inhalator: bij dit type toestel zit het geneesmiddel in oplossing in het apparaat, in een busje dat onder druk staat. Bij een druk op het busje ademt de patiĆ«nt het geneesmiddel in. Deze techniek vraagt wat begeleiding waar ons team jou graag bij helpt.
  • de droge inhalator of puffer: in de puffer bevindt zich het geneesmiddel in poedervorm. Door diep in te ademen wordt het poeder uit het apparaat gezogen. Ons team leert jou hierbij de juiste techniek aan.

Tracheazorg is nodig bij mensen die over een tracheostomie beschikken. Dit is een chirurgische aangelegde opening van de luchtpijp (trachea) naar de buitenkant om de ademhaling te garanderen bij bepaalde aandoeningen. Een tracheostomie is vaak definitief, maar kan ook van tijdelijke aard zijn. Ons team komt langs voor de verzorging van de tracheostomie om luchtweginfecties, huidirritatie en wondjes te voorkomen.

Aspiratie kan aangewezen zijn wanneer er teveel slijmen aanwezig zijn in de luchtwegen of wanneer dat het lichaam moeite ondervindt om de aanwezige slijmen op te hoesten. Ons team zal met behulp van een aspiratietoestel de overtollige slijmen wegzuigen uit de luchtwegen. Dit gebeurt steeds op voorschrift van de arts.