Dementie

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer.

Dementie is een slepende ziekte, de eerste symptomen zijn:

  • verminderd oriënteringsvermogen (tijd en ruimte)
  • Stemmings- en gedragswisselingen
  • Slechter geheugen

Naarmate de ziekte erger wordt, verliest iemand met dementie steeds meer de controle over zijn eigen leven. Hij wordt steeds afhankelijker van de hulp van anderen. Gewone dagelijkse handelingen worden steeds moeilijker. Iemand met dementie verandert maar ook voor de naaste familie verandert er veel. Het is emotioneel vaak moeilijk om te leren omgaan met een partner of naaste familie die verandert en steeds afhankelijker wordt.

Ons team heeft ervaring in het capteren van de eerste signalen die op dementie kunnen duiden. We bieden begeleiding aan patiënt en zijn naaste omgeving.