Bloedafname

Voor bloedafnames werken we samen met medisch labo Medina. Hierdoor kan U ook hiervoor kosteloos bij ons terecht.


Hoe bereid ik me voor op een goed bloedonderzoek?

De waarde van een laboratoriumonderzoek hangt vooral af van de voorbereiding op uw bloedafname. Volg daarom strikt het advies van uw huisarts op.

Een goede bloedafname gebeurt best:

  • Nuchter
  • Na bedrust
  • Altijd op hetzelfde tijdstip van de dag
  • In dezelfde houding (zittend of liggend)

Deze factoren beïnvloeden mogelijk de analyseresultaten en hun interpretatie:

  • Nuchter betekent dat u 8 uur voor de bloedafname niet meer eet of drinkt. Een kleine slok water voor inname van medicatie kan wel
  • Een 'zware', vetrijke maaltijd kan een bloedonderzoek volledig verstoren
  • Frequent gebruik van geneesmiddelen oefent ook een impact uit op analyseresultaten

De kans bestaat dat u voor bepaalde onderzoeken een dieet dient te volgen. Dit doet u gedurende de dagen die voorafgaan aan het onderzoek.

Medisch Labo Medina Dendermonde
Telefoon:
052 25 80 25