Blaas & nieren

Ons team kan je bijstaan bij de verzorging van heel wat blaas- of nierproblemen. Ook bij ongewenst urine verlies kunnen we jou helpen, we overlopen de meest voorkomende zorgen:

Een stoma is een kunstmatige opening die werd aangebracht in het lichaam omdat het oorspronkelijk orgaan en/of kanaal zijn functie niet meer kan uitvoeren.

De soorten stoma zijn hier:

Urostomie
Dit is een stoma waarbij de chirurg de blaas verwijdert en met behulp van een darmsegment uit de dunne darm een stoma aanlegt. De urine wordt dan opgevangen in een opvangzakje.

Nefrostomie
Dit is een stoma van de nier, via een katheter in het nierbekken wordt de urine afgevoerd naar een uitwendig urinezakje.

Als de nieren onvoldoende werken kunnen we via dialyse de functie van de nieren overnemen. In een thuissituatie kunnen we dit in de vorm van peritoneale nierdialyse uitvoeren, Dit is een dialysevorm waarbij uw eigen buikvlies wordt gebruikt als filter om afvalstoffen via spoelvloeistof uit het bloed te verwijderen.

Werking:

 • Via een peritoneale dialysekatheter brengen we een spoelvloeistof in de buikholte.
 • Afvalstoffen uit het bloed verplaatsen zich door het buikvlies naar deze spoelvloeistof in de buikholte.
 • Na enkele uren zitten de afvalstoffen in de spoelvloeistof.
 • De spoelvloeistof wordt dan vervangen (= spoeling).
  • Uitloop: de gebruikte vloeistof loopt uit de buikholte.
  • Inloop: nieuwe spoelvloeistof wordt in de buikholte gebracht.

Wij kunnen bij deze dialyse een aantal verpleegkundige taken op ons nemen zoals:

 • Het aan- en afkoppelen van de dialyse
 • Het verzorgen van de insteekplaats
 • blaasspoeling
 • sonde

Niet spontaan kunnen plassen bij een volle blaas, zodat de urine in de blaas achterblijft, noemt men urineretentie. Dit kan plots optreden (acute vorm), of zich langzaam instellen (chronische vorm). Dit kan kan heel veel verschillende oorzaken hebben zoals optreden na een operatie, ten gevolge van medicatie, prostaatproblemen, hernia, psychisch gerelateerd enz.

We kunnen op voorschrift van uw arts een urinesondage uitvoeren. Hierbij wordt een flexibele buis via de urinebuis tot in de blaas gebracht, zodat die geledigd kan worden. Soms wordt een verblijfskatheter gebruikt, dit is een flexibele buis die enkele dagen ter plaatse mag blijven.

Deze verblijfsonde is een soepel, dun buisje dat doorheen de onderbuik in de blaas geplaatst wordt.

De sonde blijft gedurende langere tijd (een 8-tal weken) in de blaas. Ze is verbonden met een urinezak, zodat de blaas continu leeg is. Elke druppel urine die de nieren produceren, vloeit immers naar buiten via deze sonde. We verzorgen de insteekplaats van de sonde en de periodieke vervanging ervan.

Tijdens deze verpleegkundige handeling wordt een vloeistof en/of geneesmiddel in de blaas gebracht via een sonde. Met deze vloeistof wordt de blaas gespoeld waarna deze kort daarna weer wordt verwijderd of wordt uitgeplast.

We zoeken samen naar geschikte hulpmiddelen. Zwaar hulpbehoevenden kunnen aanspraak maken op een incontinentieforfait, dit is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal.